Copy Trading

Copy Trading là gì?

Tính năng Copy Trading của LXFX cho phép bạn tự động tìm kiếm, theo dõi và sao chép các nhà giao dịch thành công mà không cần xây dựng chiến lược giao dịch riêng hoặc nghiên cứu thị trường ngoại hối. Copy Trading loại bỏ sự phức tạp của giao dịch ngoại hối và CFD. Tìm hiểu cách nó hoạt động và tham gia vào thị trường tài chính lớn nhất thế giới.

Làm thế nào Social Trading hoạt động?

Không cần tạo kế hoạch giao dịch của riêng bạn


Theo dõi hiệu suất giao dịch thời gian thực của các nhà giao dịch thành công


Sao chép hành vi giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp với hiệu suất quá khứ tốt


Không cần đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào


Giữ kiểm soát:
Nền tảng cung cấp nhiều lựa chọn sao chép giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro


Giao dịch tự động hoàn toàn

Copy Trading với LXFX?

Với sự quan tâm ngày càng tăng về giao dịch ngoại hối và Hợp đồng chênh lệch (CFDs), một thế hệ mới của các nhà giao dịch đã xuất hiện. Họ thích phân tích hiệu suất của các nhà giao dịch có kinh nghiệm và sao chép hành vi giao dịch của họ.

Tự động Sao chép Giao dịch:

Trở thành một phần của cộng đồng bao gồm các nhà giao dịch có nhiều kỹ năng khác nhau và chọn nhà giao dịch mà bạn muốn sao chép giao dịch từ.

Đầu tư vào các Thị trường Tài chính khác nhau:

Ngoại hối, Chỉ số, và Đồng tiền mã hóa

Giải pháp cho các Nhà giao dịch ít kinh nghiệm:

Để lại phân tích cơ bản và kỹ thuật cho các nhà giao dịch thành công.

Bắt đầu Trải nghiệm Giao dịch Trực tuyến Không có gì sánh kịp Ngay bây giờ