Giới thiệu về Giao dịch ngoại hối

LXFX cung cấp cho bạn các nguồn tài nguyên học tập dễ sử dụng.

Hiểu về Bảng giá Ngoại hối

  • 1. Tiền tệ đầu tiên là tiền tệ cơ bản.
  • 2. Giá trị của tiền tệ cơ bản luôn được tính bằng đơn vị 1.

Tiền tệ Cơ bản trong Các Cặp Tiền Tệ Chính với Đô la Mỹ

Là một nhà đầu tư chính trong thị trường ngoại hối, Đô la Mỹ thường được sử dụng làm tiền tệ cơ bản trong bảng giá ngoại hối. Khi Đô la Mỹ là tiền tệ cơ bản, bạn có thể hiểu bảng giá ngoại hối như đại diện cho việc một đơn vị của Đô la Mỹ có giá trị bao nhiêu so với một loại tiền tệ khác. Khi Đô la Mỹ là tiền tệ cơ bản, sự tăng trong tỷ giá hối đoái có nghĩa là Đô la Mỹ đang tăng giá, và đồng thời, loại tiền tệ khác đang giảm giá. Sự tăng trong bảng giá cho thấy rằng hiện nay bạn có thể đổi được nhiều hơn loại tiền tệ khác với một đơn vị của Đô la Mỹ so với trước đây.


Tiền tệ Cơ bản trong Các Cặp Tiền Tệ Chính không có Đô la Mỹ

Tiền tệ cơ bản cũng có thể là các loại tiền tệ khác ngoài Đô la Mỹ, như Bảng Anh (GBP), Đô la Úc (AUD) hoặc Euro (EUR). Khi Đô la Mỹ không phải là tiền tệ cơ bản, sự tăng trong bảng giá cho thấy sự giảm giá của Đô la Mỹ. Bây giờ, Đô la Mỹ có thể mua được ít đơn vị của loại tiền tệ khác hơn trước đây. Nói cách khác, sự tăng trong bảng giá tiền tệ đại diện cho sự tăng giá của tiền tệ cơ bản, trong khi sự giảm trong bảng giá tiền tệ cho thấy sự giảm giá của tiền tệ cơ bản.


Các Cặp Tiền Tệ Chéo

Nếu một cặp tiền tệ không bao gồm Đô la Mỹ, nó thuộc về các cặp tiền tệ chéo.

Bắt đầu trải nghiệm giao dịch trực tuyến không có gì sánh kịp