So sánh Loại tài khoản

Vui lòng lưu ý rằng sự chênh lệch giữa Tài khoản Siêu thấp ECN và Tài khoản Tiêu chuẩn STND chỉ áp dụng cho giao dịch đòn bẩy Ngoại hối, giao dịch vàng/bạc trực tiếp và giao dịch dầu trực tiếp; độ chênh lệch chỉ số giữ nguyên cho cả hai loại tài khoản. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng sự chênh lệch giữa Tài khoản Siêu thấp ECN và Tài khoản Tiêu chuẩn STND chỉ áp dụng cho giao dịch đòn bẩy Ngoại hối, giao dịch vàng/bạc trực tiếp và giao dịch dầu trực tiếp; độ chênh lệch chỉ số giữ nguyên cho cả hai loại tài khoản. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng sự chênh lệch giữa Tài khoản Siêu thấp ECN và Tài khoản Tiêu chuẩn STND chỉ áp dụng cho giao dịch đòn bẩy Ngoại hối, giao dịch vàng/bạc trực tiếp và giao dịch dầu trực tiếp; độ chênh lệch chỉ số giữ nguyên cho cả hai loại tài khoản. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Bắt đầu trải nghiệm giao dịch trực tuyến không có gì sánh kịp