Tài Khoản Tiêu Chuẩn

Lợi ích của tài khoản tiêu chuẩn LXFX

Một tài khoản, truy cập trực tiếp đến tất cả các sản phẩm giao dịch. Chênh lệch giá cực thấp, không phí giao dịch và trải nghiệm giao dịch tuyệt vời.

100+ Công cụ giao dịch

Bao gồm ngoại tệ, hàng hóa, chỉ số, dầu thô và cổ phiếu.

Chi phí giao dịch thấp

Chênh lệch giá chất lượng cao với tính thanh khoản sâu.

Lợi thế chênh lệch giá cạnh tranh cao

Công nghệ tối ưu hóa giá sáng tạo liên tục để cung cấp cho bạn lợi thế chênh lệch giá cạnh tranh cao.

Số tiền gửi tối thiểu

Tài khoản tiêu chuẩn chỉ yêu cầu đặt cọc 300 đô la để kích hoạt tài khoản giao dịch của bạn.

Chỉ 3 bước đơn giản, Bắt đầu Trải nghiệm Giao dịch Tuyệt vời của bạn Ngay bây giờ

Mở tài khoản trực tuyến an toàn và nhanh chóng, đăng ký miễn phí cho một tài khoản giao dịch thực.

3

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu Trải nghiệm Giao dịch Trực tuyến không thể so sánh của bạn Ngay bây giờ