Hàng Hóa

Hàng Hóa

Dầu thô là một sản phẩm dầu mỏ tự nhiên được sử dụng cho sản xuất năng lượng và chế tạo. Mua dầu thô thường được thực hiện để lọc, sản xuất các sản phẩm hàng ngày thiết yếu như dầu diesel, xăng, dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay, nhựa, mỹ phẩm, dược phẩm và phân bón. Do đó, giá của nó có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu. Nói chung, sự tăng giá của dầu làm tăng chi phí đi lại và vận chuyển, dẫn đến áp lực lạm phát tăng lên, và tiêu dùng cá nhân có xu hướng đình trệ, làm suy yếu tăng trưởng kinh tế. Hai phân loại chính của dầu thô là West Texas Intermediate (WTI) và dầu Brent, với WTI thường được gọi là dầu thô của Mỹ.

Bắt đầu Trải Nghiệm Giao Dịch Trực Tuyến Không Có Gì Sánh Kịp